Leczenie uzależnień

Uzależnienie to nawracające zaburzenie obejmujące procesy somatyczne, wegetatywne oraz psychiczne polegające na zależności od substancji psychoaktywnych lub określonych zachowań. Uzależnienie negatywnie wpływa na kondycję jednostki oraz jej funkcjonowanie w świecie, dlatego ważne jest, aby zostało wyeliminowane dzięki odpowiedniemu leczeniu.

Różne rodzaje uzależnień

Pierwotnym zainteresowaniem badaczy uzależnień było badanie uzależnienia człowieka od substancji psychoaktywnych. Stosunkowo niedawno zakres badań został poszerzony o uzależnienia behawioralne. Do najczęstszych problemów należą: alkoholizm, nikotynizm, narkomania, seksoholizm, pracoholizm, hazard, uzależnienie od drugiej osoby, zakupoholizm czy uzależnienie od komputera i telefonu. To destrukcyjne zachowanie, które negatywnie wpływa na zdrowie, sytuację społeczną, moralną i ekonomiczną jednostki. Ze względu na swój destrukcyjny i nawracający charakter wymaga odpowiedniej terapii, która jest tym bardziej możliwa, im większy jest stan wiedzy o uzależnieniach oraz tego, co je powoduje i co ma na nie wpływ. Leczenie uzależnień jest zestawem działań, które są na bieżąco korygowane z obecnym stanem wiedzy na temat natury uzależnień oraz indywidualnych predyspozycji jednostki.

Natura uzależnień

Jest wiele teorii i hipotez, które próbują wyjaśnić naturę uzależnień. Każda z nich w jakiś sposób nawiązuje do układu nagrody, popędów albo nieprawidłowego procesu uczenia asocjacyjnego. Uważa się, że to choroba układu motywacyjnego. Układ nagrody jest związany z wydzielaniem dopaminy, czyli hormonu szczęścia, w mózgu. Z jednej strony odpowiada on za stan motywacji, a z drugiej pomaga zakodować, które czynności są korzystne i które warto powtarzać. Dążymy i wracamy do tego, co daje nam przyjemność. Nasze wybory stają się destrukcyjne, gdy wybieramy coś, co jest dla nas niezdrowe i niewłaściwie, a nie potrafimy tego czegoś zastąpić czymś nieszkodliwym. W takiej sytuacji ważne jest szybkie podjęcie odpowiedniej terapii. Leczenie uzależnień jest procesem, który ma na celu wyeliminowanie uzależnienia z życia jednostki poprzez jej reedukację oraz resocjalizację.

Na czym polega leczenie uzależnień?

Terapia uzależnień jest zespołem różnorodnych działań i powinna być odpowiednio dobrana ze względu na charakter uzależnienia oraz indywidualne cechy jednostki uzależnionej. Może obejmować leczenie farmakologiczne, detoks, ale przede wszystkim to oddziaływania psychoterapeutyczne. Mogą one być zarówno indywidualne, rodzinne, jak i grupowe. Bardzo często uzależnienie nie jest wyłącznie problemem uzależnionej jednostki, ale też najbliższego otoczenia. Rodzina czy przyjaciele mogą być również współuzależnieni. W takim wypadku cała grupa powinna poddać się terapii.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]